Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht
    

Versnelling van elektrotechnische innovatie met focus op kwaliteit

Het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is het startpunt voor innovatie in de elektrotechniek. Hier komen wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar om de centrale rol die elektrotechniek speelt in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen concreet te maken. KIEN initieert, stimuleert, faciliteert en concretiseert elektrotechnische innovatie.


 

21 juli 2016

Al sinds het prille begin staat KIEN voor het stimuleren van innovatie binnen de elektrotechniek en dat doen we met succes. We staan nu na vijf jaar aan de vooravond van allerlei technische ontwikkelingen met sociale implicaties die bij elkaar komen. Denk aan de komst van het Internet of Things, fotonica en smart grids, die er allemaal voor zorgen dat de installaties van de toekomst niet alleen goed, maar ook heel slim moeten zijn. > Lees verder

21 juli 2016

Adrie van Duijne was op donderdag 21 juli te gast bij het wekelijkse zomerprogramma ‘Nederland werkt door…’. In dit programma spreken trendwatchers-duo Lieke en Richard Lamb iedere donderdag tijdens een live-uitzending met bedrijven, bestuurders en burgers over de actualiteit, ondernemerschap, trends en innovatie. > Lees verder

20 juli 2016

KIEN organiseert in september twee masterclasses over klantgericht innoveren en klantgerichte dienstverlening. De masterclass is in 2015 ontwikkeld in samenwerking met TNO en is nu nog meer toegespitst op de beoogde doelgroepen. De Masterclass Klantgericht Innoveren die op dinsdag 13 september plaatsvindt in Den Bosch is speciaal bedoeld voor bedrijven die zelf innovatieve producten en diensten ontwikkelen. De nadruk ligt op het ontwikkelen hiervan en de manier waarop u deze op de markt kunt zetten. De Masterclass Klantgerichte dienstverlening die op woensdag 28 september plaatsvindt, is juist bedoeld voor installatie- en bouwbedrijven. Aan de hand van concrete oefeningen gaat u aan de slag met uw klantreis. Ook geven we u tips voor praktische en betaalbare middelen die u hierbij kunnen helpen. > Lees verder

14 juli 2016

Op initiatief van Innovatieknooppunt KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA 'Internet in en om de woning'. Met deze NTA wordt een eerste stap gezet in een kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in en om de woning, om zodoende beter voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op gebied van comfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment. Belanghebbende en geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 25 augustus 2016 bij NEN aanmelden voor deelname aan de nog op te richten NTA-werkgroep. > Lees verder

11 juli 2016

Het afgelopen decennium is het kennisniveau in de installatiebranche op het gebied van Elektrotechniek behoorlijk onder druk komen te staan. Met het verdwijnen van de avond HTS-elektrotechniek, het ontbreken van installatietechniek in het reguliere dagonderwijs, de trend in het aanbieden van onderwijs op meer generiek niveau en minder mogelijkheden tot bijscholing door druk op financiële marges in de installatiebranche, is het opdoen van vakinhoudelijke kennis er de laatste jaren fors bij ingeschoten.

13 juni 2016

Spotlight op de toekomst! Het KIEN Innovatiecongres 2016 op 9 juni zoomde in op de innovatieve technologieën die vandaag al beschikbaar zijn, maar die morgen pas een echte impact zullen hebben. Robotica, Fotonica, Smart Grids, Internet of Things, Augmented Reality. Wat wordt dan uw rol en welke uitdagingen komt u tegen? Wat vragen die innovaties van u en hoe ziet uw dagelijkse werk er vandaag, morgen en overmorgen uit? De rode draad van opening door Martijn Aslander naar afsluiting door Adrie van Duijne: genoeg technologieën liggen klaar om meer mee te gaan doen, maar onze toekomstige activiteiten kunnen alleen succesvol zijn als we ook leren van de ervaringen van de eerste stappen in deze nieuwe wereld.

1 juli 2016

De Vragenbank is een samenwerking tussen KIEN en TU/e SURE Innovation, waarbij in de afgelopen anderhalf jaar al vele tientallen vragen van installatiebedrijven tegen een lage kostprijs uitgezocht en behandeld zijn. SURE Innovation koppelt excellente masterstudenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan het bedrijfsleven, om zo tijdens de opleiding al waardevolle werkervaring op te doen. Onder begeleiding van staf en wetenschappelijk personeel, gaan zij voor installateurs met uiteenlopende kwesties aan de slag.

1 juli 2016

Het boekje ‘KIEN innoveert’ is uitgegeven ter gelegenheid van het KIEN Innovatiecongres 2015. In dit boekje leest u over de activiteiten en successen uit vier jaar KIEN. Het gaat over 0-energie, langer zelfstandig thuis wonen, led en valorisatie, over gerealiseerde projecten en over de rol van de installateur. Dit alles als solide fundament voor de volgende stap: KIEN 2.0 > Lees verder