Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht

Fotonica #houdevoorsprong

 
 
Fotonica #houdevoorsprong

To be or not be #versneldetoekomst

 
 
To be or not be #versneldetoekomst

Droogprocessen

 
 
Droogprocessen
    

Versnelling van elektrotechnische innovatie met focus op kwaliteit

Het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is het startpunt voor innovatie in de elektrotechniek. Hier komen wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar om de centrale rol die elektrotechniek speelt in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen concreet te maken. KIEN initieert, stimuleert, faciliteert en concretiseert elektrotechnische innovatie.


 

14 september 2017

In navolging van het succes van de Technodag (oftewel: KIEN Innovatiemeesters Inspireert), die op 13 juni 2017 volledig in het teken stond van Internet of Things, ging KIEN Innovatiemeesters op 13 september weer een stapje verder in de materie. Met een tweetal interactieve sessies op een inspirerende locatie in Woerden werd de rol van de installateur en diens kansen binnen woning-, gebouw- en procesautomatisering nader belicht.

13 september 2017

Mensen langer zelfstandig en veilig thuis laten wonen door de slimme inzet van technologie. Samen met de organisatie Vitaal Thuis is KIEN Innovatiemeesters op weg om op dit gebied innovatieve doorbraken te realiseren. Doorbraken waarbij de rol van de installateur cruciaal is… Denk er bijvoorbeeld aan wat een installateur kan vergemakkelijken in het leven van COPD-patiënten en mensen met hartfalen. Zij worden beperkt in hun dagelijks functioneren en de behandelend arts wil ze regelmatig in het ziekenhuis zien om te controleren hoe het met hen gaat. Wat zou het betekenen als deze mensen thuis gemonitord kunnen worden en dat een wijkverpleegkundige en/of arts direct op de hoogte wordt gesteld wanneer dat noodzakelijk is?

14 september 2017

KIEN Innovatiemeesters organiseerde op 13 september 2017 het evenement KIEN Innovatiemeesters Inspireert (voorheen: Technodag) in Woerden. Joos Ockels, de vrouw van de te vroeg overleden astronaut Wubbo Ockels, trapte af met een inspirerende toespraak over de stappen die we samen kunnen zetten richting een duurzamere toekomst en het belang van goed onderwijs. Vervolgens werd er ingegaan op de ideale leeromgeving en hoe KIEN Innovatiemeesters, kennisinstellingen, scholen en installateurs kunnen samenwerken om die leeromgeving daadwerkelijk te realiseren.

7 september 2017

Op woensdag 13 september 2017 organiseren we een nieuwe Technodag (oftewel: KIEN Innovatiemeesters Inspireert). Samen met u gaan we graag aan de slag met Li-Fi in een Frisse School. Een Frisse School is een school waar alles in het teken staat van de ideale leeromgeving: van klimaat tot kleurgebruik en van docent tot datanetwerk. We gaan werken aan de realisatie van een school waarbij de draadloze bandbreedte optimaal is. De allernieuwste techniek gaat ons daarbij helpen. Het is dus tijd om samen de handen uit de mouwen te steken! Het programma start om 16.00 uur in MeetINoffice in Woerden en duurt tot ongeveer 20.00 uur. De deelname is gratis. Meld u nu aan!

20 juni 2017

Om de ontwikkeling van nieuwe innovaties in de zorg te ondersteunen en te versnellen, is in de regio Eindhoven Health Tech Yard opgericht. Health Tech Yard is een open innovatieplatform van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Stichting KIEN, GGzE, Coöperatie Slimmer Leven 2020 en High Tech NL. Studenten, onderzoekers, MKB-bedrijven, zorginstellingen en eindgebruikers werken samen om tot goede ideeën en werkbare hightech oplossingen voor de zorg te komen. Die oplossingen kunnen meteen worden getest op technische en commerciële haalbaarheid in zorginstellingen uit het netwerk van Health Tech Yard. Zo komen zorg en technologie dichter bij elkaar en kunnen door co-creatie innovaties in de zorg ontstaan die de zorgkosten verlagen en de werkbelasting in de zorg verminderen.

15 juni 2017

Met ruim 100 innovators hebben we tijdens de Technodag Internet of Things op 13 juni weer veel nieuwe kennis opgedaan. Onderwerpen die tijdens de presentaties werden behandeld waren Cyber security, Smart Cities, Smart Homes, en Shopping Tomorrow Smart Homes Society. Uit de eerste reacties van deelnemers kwam een positief beeld naar voren. Op de Technodag werden ook de zes projecten vanuit Uitgekiend, waarin de partners TUe, KIEN en UNETO-VNI verbonden zijn, gepresenteerd. De projecten zijn: Fotonica, Health Tech Yard, Living Lab Homes, Sociale Innovatie, Vragenbank en Internet of Things. Bedrijven en instellingen die zich aansluiten bij een project worden ondersteund door een deskundige in de doorontwikkeling ervan en krijgen hierdoor een voorsprong op de markt.

19 mei 2017

Op dinsdag 13 juni 2017 vindt er weer een inspirerende Technodag plaats, ditmaal in Woerden bij MeetINoffice. Het thema van deze Technodag is Internet of Things: van architectuur tot Smart Homes. Vier inspirerende sprekers nemen u vanaf 16.30 uur mee in hun verhaal. Zo spreekt Jan Kardèl over de architectuur van IoT, Epko van Nisselrooij over Smart Cities, Edwin van Kessel over Smart Homes en Rob Wierenga sluit af met de kansen die er liggen voor installateurs door samenwerking met retailers. Lees nu het programma en en meld u aan! Graag tot ziens op dinsdag 13 juni 2017.

6 april 2017

Volle bak was het vorige week tijdens de KIEN Technodag in Bunnik!Het programma van de dag stond in het teken van een goede werkomgeving en de hoofdrol die een installateur hier kan spelen. De lezingen varieerden van een gastcollege over de werking van het brein, een presentatie over daglicht en kunstlicht in gebouwen en de toekomst daarvan uitleg en discussie over de prakische toepassing van Human Centric Lighting. Na de pauze en de verdiepingssessie volgde de uitsmijter: een praktijkverhaal over de ontwikkeling van een slimme schoonmaakkar. Resultaat: een gevarieerd programma en een enthousiast publiek. Met name het out of the box onderwerpen werkklimaat-facility management- rol van de installateur brachten een hoop stof tot nadenken en napraten. De organisatie blikt terug op een succesvolle middag. Uit de (hoge response op de) enquete blijkt dat het publiek de onderwerpen en de sfeer als bijzonder goed hebben ervaren.

8 maart 2017

Wederom een inspirerende bijeenkomst in het kader van energietransitie! Dit keer in De Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht: er waren zes enthousiaste installateurs, een beleidsmedewerker van de gemeente Zwijndrecht en een aantal adviseurs. De bijeenkomst vond plaats onder inspirerende begeleiding van Mark van den Broek van Closer2Talent. Jan Rotmans was als transitiedeskundige en inspirator aangeschoven. Ervaringsdeskundigen Adrie van Duijne en René van Loon konden hun eigen ervaringen met duurzaamheidstransitie in de regio Hart van Brabant uit de doeken doen. Een succesvolle en inspirerende bijeenkomst waarbij ook de aanwezige adviseurs een concrete rol toebedeeld kregen. Doel van de bijeenkomst werd bereikt: er staan zes coalities in de kinderschoenen om verder uitgewerkt te worden. Pluim!

20 maart 2017

De tweede KIEN Technodag van 2017 vindt plaats op 5 april aanstaande in Bunnik! Dit keer staat de Technodag in het teken van licht en verlichting. Want wat doet licht met je brein? En welke betekenis heeft licht en verlichting voor het functioneren van de werknemer op de werkvloer? In een dagdeel gaan we op zoek naar de hoofdrol van de installateur als het gaat om het klimaat op de werkvloer. Laat u inspireren! Meld u vandaag nog aan voor het gevarieerde programma.

28 februari 2017

Of het nou gaat om goedkoper produceren, een product verbeteren of processen efficiënter inrichten… Ontwikkeling is belangrijk om concurrentie voor te zijn. Maar hoe en waar begin je met innoveren? Hoe kun je het innovatieproces versnellen? En welke kennis heb je daarvoor nodig? De Vragenbank helpt u op weg. Het maakt wetenschappelijke kennis en de nieuwste technologie toegankelijk voor uw bedrijf. De Vragenbank geeft antwoord op uw innovatievraag.Het is uw eigen, betaalbare, externe R&D-afdeling. Kijk op www.kennisvragenbank.nl voor alle info.

13 februari 2017

Onze maatschappij verandert snel. Hogere welvaart, betere technologie, snellere ontwikkelingen en verbeterde organisatie van bijvoorbeeld de zorg. We worden met z’n allen steeds ouder. Het CBS verwacht dat het aantal 65-plussers in Nederland groeit van 2,7 miljoen in 2012 naar 4,7 miljoen in 2041. Meer mensen betekent ook dat we beter om moeten gaan met onze bronnen. Dat houdt in minder energie verbruiken en bewuster omgaan met ons eten.

9 februari 2017

Op 9 februari organiseerden KIEN samen met TVVL, OTIB, UNETO-VNI en Stichting Gelijkspanning Nederland de derde bijeenkomst over gelijkspanning. Dit keer bij Kwekerij Vreeken Bouvardia in Rijsenhout. Met meer dan 50 deelnemers was ook deze bijeenkomst groot succes. ‘We zijn verrast over het grote aantal aanmeldingen en moesten er zelfs een rem op zetten. Daarnaast zijn we blij dat er vandaag ook vrouwen bij zijn,’ aldus dagvoorzitter Ronald Franssen. Lees meer op: http://www.stichtingkien.nl/nieuwsbericht/derde-dc-bijeenkomst-opnieuw-grote-interesse-voor-gelijkspanning

7 februari 2017

De eerste DC bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van CityTec te Alblasserdam. De plek waar 52 deelnemers, variërend van elektromonteurs tot aan juristen, het gaan hebben over de kansen voor innovatieve toepassing van gelijkspanning in de gebouwde omgeving. Om half twee openen Koos Kerstholt en Epko Horstman de bijeenkomst met een presentatie. Eentje waarin ze hun visie over DC met het publiek delen. In de middag gaan de deelnemers drie keer in groepen uit elkaar. Tijdens deze sessies mogen ze reflecteren op de visie. Herkennen ze het beeld? Wat betekent de visie voor hun organisatie? Welke problemen verwachten ze tegen te komen? Lees meer over deze dag op http://www.stichtingkien.nl/nieuwsbericht/een-geslaagde-eerste-bijeenkomst-over-de-nut-en-noodzaak-van-dc

24 januari 2017

Het ging vooral over nieuwe ontwikkelingen rondom energie, draadloze energie en energieopslag tijdens de eerste KIEN-technodag van 2017. En daar kregen we met z’n allen energie van. De zaal in Bunnik zat de complete middag vol met belangstellenden, met name ondernemende e-installateurs en aanverwanten uit de energiebranche. 's Ochtends was er een drukbezochte workshop Little Bits van de IoT academy en de middag stond in het teken van lezingen van experts op het gebied van energie, energieopslag en nieuwe technieken zoals energy harvesting sensoren. Lees meer op http://www.stichtingkien.nl/over-kien/technodagen/

12 januari 2017

Tijdens de expertsessie stond het delen van kennis met wetenschap, bedrijfsleven en (eind)gebruikers centraal. Waar staan we en welke concepten zijn vruchtbaar genoeg om verder over na te denken? De sfeer tijdens de expertsessie was in één woord ‘gemotiveerd’. Na afloop rezen de vragen: Wat moeten we nu met die gelijkspanning? Hoe gaan we dat stimuleren? Hier gaan we tijdens de volgende sessies antwoord op geven. Voor nu willen we alle experts bedanken voor hun inzet. Een uitgebreid verslag over deze sessie volgt binnenkort!

6 januari 2017

Als u kijkt naar alle ontwikkelingen in de installatiebranche, kan ik me goed voorstellen dat u als installateur door de bomen het bos niet meer ziet. De nieuwe technieken komen in sneltreinvaart op u af. Kijk maar naar de eindeloze mogelijkheden die internet of things met zich meebrengt. Wat gebeurt dan met u als ondernemer? Dan krijgt u keuzestress. Met als heel logische en menselijke reactie: u gaat achteroverleunend, wachten tot de storm voorbij is. En ondertussen gaat u gewoon door met de waan van de dag, want die waan van de dag is wel behapbaar.

12 december 2016

Als het aan Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, ligt, zitten installateurs momenteel op gouden eieren. “Het is juist deze branche die alles in handen heeft om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Kijk maar naar thema’s als langer zelfstandig thuiswonen, het verduurzamen van woningen en energieopslag. Maar waarom worden installateurs niet wakker? Dat was de kernvraag. En is het doel van de bijeenkomst bereikt? Jazeker! Maar liefst twintig vertegenwoordigers durven de uitdaging aan om in januari 2017 gezamenlijk het transitieplan te gaan schrijven. De eerst stap is gezet en de eerste vervolgstap staat gepland. Wij hebben er zin in !

25 november 2016

Integratie van fotonica in datacenters moet ‘samen’ en ‘in Nederland’ Eindhoven – 25 november 2016 Tijdens de eerste KIEN-inspiratietafel over geïntegreerde fotonica voor datacenters werd de urgentie voor implentatie snel helder. Jaak Vlasveld (Green it) en Ewit Roos (Photon Delta) wisten de huidige en de gewenste situatie helder uit de doeken te doen. De bezoekers van de inspiratietafel wisten in een brainstormsessie drie mogelijke vervolgstappen te formuleren. Voor een daarvan wordt dit jaar nog een plan van aanpak uitgewerkt. Top inspiratietafel! De eerste vervolgstap die nu genomen moet worden, is het organiseren van een gezamenlijke proeftuin door Nederlandse partijen.

22 november 2016

E-installateurs die met hun tijd meewillen gaan, kunnen met fotonica hun voorsprong in de markt behouden. De cijfers spreken voor zich en de kennis is er: geïntegreerde fotonica heeft alles in zich om hét nieuwe exportproduct van Nederland te worden. Hoogleraar en CEO van Photon Delta Ton Backx: “De technologie moet betrouwbaar en robuust worden. Installatiebedrijven hebben hier goud in handen, zeker als zij nu samen met fabrikanten consumentgerichte concepten ontwikkelen en vermarkten.”

18 november 2016

Post-Hbo-opleiding voor de techniek van de toekomst Voor het eerst in Nederland is er een opleiding van start gegaan die ook diep ingaat op de implementatie van gelijkspanning (DC) in gebouwen. Met mede-financiering van KIEN is dit een van de meest in het oog springende modules van de post-HBO Elektrotechniek die door TVVL is ontwikkeld; een vakopleiding die nu al ingaat op de techniek van de toekomst.

21 oktober 2016

“Jullie denken oud.” Ik heb het de afgelopen weken al twee keer horen zeggen. “Jullie denken oud”, zeiden studenten tegen bedrijven waarvan ik juist dacht dat ze heel vooruitstrevend bezig waren. Dat zette me aan het denken.

20 oktober 2016

Elektriciteit is een basisvoorziening. Maar het net staat onder druk. Hoe houden we het midden- een laagspanningsnet voor de toekomst ook houdbaar? Een vraag waar ruim dertig deskundigen zich met veel enthousiasme over bogen tijdens de eerste Inspiratietafel van KIEN. De vruchtbare ideeën worden uitgewerkt tot concrete projecten tijdens de Innovatietafel.

17 oktober 2016

Kijk welke nieuwe, state-of-the-art technieken er relevant zijn voor uw installatieonderneming. Wat zijn de voor- en nadelen en waar liggen nieuwe marktkansen?

10 oktober 2016

Voor installateurs is nu echt de tijd gekomen om de omslag van maken van technische realisaties naar full-service. Dat was de rode draad van de sprekers tijdens de Technodag van stichting KIEN op de Energie Vakbeurs in de Brabanthallen in Den Bosch. “Kolenboeren die niet vernieuwden toen iedereen aardgas kreeg, overleefden het niet.” KIEN kan ondernemers helpen bij het maken van die omslag.

21 september 2016

De wereld verandert sneller dan we denken. Dat is geen nieuwe boodschap en het wordt zichtbaar door tal van grote reorganisaties of zelfs het verdwijnen van bedrijven die (met name nog door oudere generaties) als instituten werden gezien. Het tempo waarop de veranderingen plaatsvinden, willen we nog weleens onderschatten. > Lees verder

16 september 2016

In de regio Hart van Brabant wordt op een imponerende manier werk gemaakt van het verduurzamen van de gehele woningvoorraad. Overheid, burgers, onderwijsinstellingen en bedrijven werken met succes samen aan lagere energierekeningen en een beter milieu. Mede dankzij KIEN komen honderden nieuwbouwwoningen tot ‘Nul-op-de-meter’ en worden duizenden bestaande panden duurzaam en energiebesparend opgeknapt. > Lees verder

14 september 2016

TVVL ontwikkelde in samenwerking met Stichting KIEN en OTIB de cursus Hogere Elektrotechniek. Een leerprogramma op post-hbo niveau die in 16 dagen opleidt naar Elektrotechnisch specialist voor gebouw- en bedrijfsinstallaties. Naast de elektriciteitsleer laagspanninginstallaties en NEN 1010 komen ook zaken als Power Quality, DC-installaties en intelligente netwerken aan bod.

12 september 2016

Woensdag 5 oktober vindt de KIEN Technodag plaats op een bijzondere locatie, namelijk bij de Vakbeurs Energie in Den Bosch. Tijdens deze interactieve bijeenkomst, gericht op e-installateurs en system integrators, kunt u deelnemen aan verschillende lezingen en workshops en heeft u de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere professionals. Op 5 oktober gaan experts in op de voordelen die LiFi netwerken, op basis van ledverlichting, kunnen bieden ten opzichte van een WiFi netwerk en wat de stand van zaken is van deze technologie. Ook gaan we in op de minder technische kant van de installatiesector. Welke impact hebben technologische ontwikkelingen en wat betekent dit voor uw organisatie? Ten slotte praten we u bij over verschillende ontwikkelingen in PV, waaronder flexibele zonnepanelen en de combinatie tussen opwekking met PV en opslag van elektrische energie. > Lees verder

12 september 2016

Vakbeurs Energie wordt op 4, 5 en 6 oktober gehouden in de Brabanthallen te Den Bosch. Het is hét live B2B-platform gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. Uiteraard ontbreekt KIEN niet tijdens deze vakbeurs. Er is een gezamenlijk paviljoen in hal 4 met UNETO-VNI en TVVL. Daarnaast wordt de KIEN Technodag gehouden op woensdag 5 oktober. > Lees verder

9 september 2016

In opdracht van Stimulus programma OP Zuid gaan TU/e, KIEN, High Tech NL, Slimmer Leven 2020 en GGzE samenwerken in de proeftuin High Tech Care & Cure. Het doel van deze samenwerking is om kennis van de TU/e en ideeën van regionale betrokken partijen te valoriseren naar concrete producten, in samenwerking met studenten, onderzoekers, MKB-bedrijven en zorggerelateerde organisaties. Deze producten moeten mensen in staat stellen om zelfstandig in de thuissituatie een behandeling te ondergaan, waardoor klinische behandelingen minder nodig zijn.

7 september 2016

Op uitnodiging van KIEN werden tijdens een bijeenkomst van de Vakgroep Beveiliging van ondernemersorganisatie Uneto-VNI, twee presentaties gegeven die een licht werpen op de toekomst van de beveiligingsbranche. Doel van de presentaties: laten zien wat er buiten het bestaande aanbod van beveiligingsproducten mogelijk is. En dat komt goed uit, want niet iedereen is overtuigd van de gezondheid van de branche op langere termijn. > Lees verder