Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht
    

Versnelling van elektrotechnische innovatie met focus op kwaliteit

Het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is het startpunt voor innovatie in de elektrotechniek. Hier komen wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar om de centrale rol die elektrotechniek speelt in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen concreet te maken. KIEN initieert, stimuleert, faciliteert en concretiseert elektrotechnische innovatie.


 

18 augustus 2016

Al meerdere jaren proberen meerdere partijen het ministerie van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor het Bouwbesluit 2012) ervan te overtuigen dat bestaande elektrische installaties waar moderne technologie aan wordt toegevoegd wellicht wel aan de regels voldoen, maar niet veilig zijn. Nu slaan deze partijen de handen ineen om de noodzaak van de verandering publiekelijk voor het voetlicht te brengen. > Lees meer

18 augustus 2016

De beste ideeën ontstaan op de gekste momenten en worden vaak bedacht door mensen van wie je het niet verwacht. Je kunt als bedrijf een aantal mensen aanwijzen om samen goede, innoverende ideeën te bedenken en ze faciliteren met een groot vel papier en zeeën van tijd, maar de kans dat ze iets bedenken dat werkelijk afwijkt en iets nieuws brengt is heel klein. Goede ideeën ontstaan spontaan, bij mensen in alle rangen en standen van een organisatie en gaan meestal verloren omdat ze niet worden opgemerkt. > Lees verder

16 augustus 2016

Op initiatief van Innovatieknooppunt KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 'Internet in en om de woning'. Met deze NTA wordt een eerste stap gezet in een kwaliteitsverbetering voor internet/WiFi in en om de woning, om zodoende beter voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van comfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment. > Lees verder

15 augustus 2016

Economieën overal ter wereld worden de komende jaren geconfronteerd met enorme energievraagstukken. Naast de noodzaak om meer op te schuiven richting opwekking van duurzame energie, zorgt ook de enorme groei in data dankzij informatietechnologie voor flinke uitdagingen bij netwerken en installaties. Voorafgaand aan de KIEN Technodag op 23 juni in Bunnik, sprak professor Ton Backx van de TU Eindhoven over passende oplossingen die schreeuwen om creatieve en innovatieve ideeën van installateurs. Deze zijn nodig omdat de komst van smart grids en fotonica toepassingen de wereld op zijn kop gaan zetten. > Lees verder

11 augustus 2016

Vitaal Thuis publiceerde eind juli een nieuwe versie van haar inkoopspecificaties. Hiermee biedt zij zorgorganisaties richtlijnen voor het aanbesteden en implementeren van thuiszorgtechnologie. Deze publicatie is mede tot stand gekomen door medewerking van de kernpartners van de coalitie Vitaal Thuis: VitaValley, ActiZ, Vilans en KIEN. > Lees verder

11 augustus 2016

UNETO-VNI, 54events en KIEN hebben de handen ineengeslagen om tijdens de Vakbeurs Energie een podium te creëren waarop installateurs hun energiebesparende concepten, waarin installaties de hoofdrol spelen, kunnen presenteren. Concepthouders van energiebesparende installaties worden hierbij dan ook opgeroepen om tijdens de beurs het concept in het kort te presenteren. > Lees verder

20 juli 2016

KIEN organiseert in september twee masterclasses over klantgericht innoveren en klantgerichte dienstverlening. De masterclass is in 2015 ontwikkeld in samenwerking met TNO en is nu nog meer toegespitst op de beoogde doelgroepen. De Masterclass Klantgericht Innoveren die op dinsdag 13 september plaatsvindt in Den Bosch is speciaal bedoeld voor bedrijven die zelf innovatieve producten en diensten ontwikkelen. De nadruk ligt op het ontwikkelen hiervan en de manier waarop u deze op de markt kunt zetten. De Masterclass Klantgerichte dienstverlening die op woensdag 28 september plaatsvindt, is juist bedoeld voor installatie- en bouwbedrijven. Aan de hand van concrete oefeningen gaat u aan de slag met uw klantreis. Ook geven we u tips voor praktische en betaalbare middelen die u hierbij kunnen helpen. > Lees verder

14 juli 2016

Op initiatief van Innovatieknooppunt KIEN, start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA 'Internet in en om de woning'. Met deze NTA wordt een eerste stap gezet in een kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in en om de woning, om zodoende beter voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op gebied van comfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment. Belanghebbende en geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 25 augustus 2016 bij NEN aanmelden voor deelname aan de nog op te richten NTA-werkgroep. > Lees verder

1 augustus 2016

De Vragenbank is een samenwerking tussen KIEN en TU/e SURE Innovation, waarbij in de afgelopen anderhalf jaar al vele tientallen vragen van installatiebedrijven tegen een lage kostprijs uitgezocht en behandeld zijn. SURE Innovation koppelt excellente masterstudenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan het bedrijfsleven, om zo tijdens de opleiding al waardevolle werkervaring op te doen. Onder begeleiding van staf en wetenschappelijk personeel, gaan zij voor installateurs met uiteenlopende kwesties aan de slag.

1 augustus 2016

In het boekje ‘KIEN innoveert’ leest u over de activiteiten en successen uit vier jaar KIEN. Het gaat over 0-energie, langer zelfstandig thuis wonen, led en valorisatie, over gerealiseerde projecten en over de rol van de installateur. Dit alles als solide fundament voor de volgende stap: KIEN 2.0 > Lees verder