Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht
    

Versnelling van elektrotechnische innovatie met focus op kwaliteit

Het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is het startpunt voor innovatie in de elektrotechniek. Hier komen wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar om de centrale rol die elektrotechniek speelt in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen concreet te maken. KIEN initieert, stimuleert, faciliteert en concretiseert elektrotechnische innovatie.


 

9 juni 2016

Thema’s als 0-energie en langer zelfstandig thuis wonen zijn niet statisch, maar volop in ontwikkeling. E-installateurs staan in de frontlinie en voelen hierbij de groeiende invloed van informatietechnologie. U krijgt steeds vaker met de uitdaging te maken om abstracte, zakelijke wensen van de klant te vertalen naar technische implicaties, gebruikmakend van IT. Uw rol verandert. Het KIEN Innovatiecongres 2016 laat u kennismaken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van (informatie)technologie en zoomt in op de implicaties voor de e-installateur. > Lees verder

24 mei 2016

Zelfstandig ondernemer en projectmanager Dick van Tulden hielp eerder het pand van Integraal Kindcentrum De Zuidstroom in Venlo op te bouwen tot een school waar het prettig leren is. In navolging van dat nieuwbouwproject wordt momenteel nog een moderne ‘Frisse School’ opgeleverd volgens de richtlijnen die Stichting KIEN eerder schetste met innovatieteam FINN, waaraan ondernemers uit de installatiebranche en domotica, architecten, vertegenwoordigers van de TU/e en de Gemeente Eindhoven deelnemen. Wij spraken met Van Tulden over het nieuwe project dat nu loopt bij de School met de Bijbel in de Limburgse plaats en over de ambities om deze vernieuwende manier van renoveren naar de rest van Nederland te exporteren.

10 mei 2016

KIEN staat voor het bij elkaar brengen van relevante partijen binnen de installateurswereld, het delen van kennis en het stimuleren van innovatie. Omdat ook fabrikanten van grote invloed kunnen zijn op het werk van de stichting, zaten KIEN en Hager, producent van elektrotechnische materialen, op 4 april met elkaar aan tafel om te praten over een samenwerking. Dat het een vruchtbare bijeenkomst is geweest, lijdt geen twijfel. “Op meerdere punten kunnen beide partijen elkaar versterken”, vertelt Michel Heijnekamp, werkzaam als Market Manager bij Hager. “Net als KIEN vinden wij dat innovatie bij installateurs een boost moet krijgen. Dat kunnen we doen door tijdens gesprekken als deze kennis te delen en elkaar oplossingen en systematieken te laten zien die installateurs verder kunnen helpen.” > Lees verder

29 april 2016

Even Apeldoorn bellen. Deze befaamde slogan kwam ik weer tegen toen ik onlangs opnieuw het reclamespotje zag waarin de verzekeraar uit de Gelderse stad toont hoe voor twee inbrekers in een villa letterlijk alle deuren opengaan omdat de eigenaar op een Apple-esque manier kilometers verderop de laatste snufjes in domotica staat te presenteren. Zulke scenario’s zijn geen toekomstmuziek. Het Internet of Things maakt het mogelijk dat álle installaties van een gebouw door een computer worden aangestuurd. Zulke woningen zijn er al en gaan er nog veel meer komen. Software is eating the world. > Lees verder

28 april 2016

Tijdens de KIEN Technodag op 20 april werd zoals gewoonlijk niet alleen (technische) informatie uitgewisseld, maar ook besproken hoe je als e-installateur je klant kunt benaderen en waar je daarbij op moet letten. Deze klant, de eindgebruiker, wordt dan ook vaak centraal gesteld. In de zaal zit altijd wel iemand die vanuit het gezichtspunt van de consument kritische vragen stelt. Aan de spreker, maar ook aan de mensen om hem heen.

26 april 2016

Het gebruikmaken van licht om informatie door te geven is geen nieuw concept. Al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw wordt nagedacht over toepassingen met fotonica. Maar waar staat de technologie op dit moment en wat kunnen huidige toepassingen en toekomstige ontwikkelingen in fotonica betekenen voor de e-installateur? > Lees verder

26 april 2016

Het bestuur van KIEN is de afgelopen tijd wat veranderd: bestuurslid Sven Asijee is begin dit jaar gestart als voorzitter van het bestuur van Stichting KIEN. Daarnaast nemen ook Masi Mohammadi en Bas Kuypers zitting in het bestuur van de stichting. > Lees verder

22 april 2016

VRAGENBANK - Tijdens een brainstormsessie met vijf high potential studenten worden verschillende ideeën geopperd voor een probleem of uitdaging waar een mkb’er voor staat. De uitkomst wordt vervolgens vertaald naar een Plan van Aanpak. De mkb’er kan ervoor kiezen om zelf met de ideeën aan de slag te gaan, of hij kan TU/e SURE Innovation inhuren om het idee verder uit te werken. > Lees verder

12 april 2016

De eerste resultaten van innovatieteam FINN om te komen tot een ‘Frisse School’ zijn niet alleen bekend, maar ook te bezichtigen én te ervaren. Naast kennisdeling konden deelnemers aan de KIEN-innovatietafel op 23 maart bij het Integraal Kindcentrum De Zuidstroom zelf ervaren hoe het inspiratiedocument ‘Op school, daar wil je zijn’ tot leven is gekomen. Op de bijeenkomst waren onder meer vertegenwoordigers van fabrikanten, installateurs, adviesorganisaties, verschillende kennisinstituten en scholen aanwezig. > Lees verder

1 april 2016

VALORISATIE - Als ondernemer loopt u wel eens tegen aspecten binnen uw bedrijf aan waarvan u denkt: dit moet beter kunnen. Vaak ontbreekt echter de tijd of de know-how om dit nu eens grondig aan te pakken. Stichting KIEN biedt u nu in samenwerking met SURE Innovation van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) de mogelijkheid uw uitdaging op te pakken. > Lees verder

1 april 2016

Het boekje ‘KIEN innoveert’ is uitgegeven ter gelegenheid van het KIEN Innovatiecongres 2015. In dit boekje leest u over de activiteiten en successen uit vier jaar KIEN. Het gaat over 0-energie, langer zelfstandig thuis wonen, led en valorisatie, over gerealiseerde projecten en over de rol van de installateur. Dit alles als solide fundament voor de volgende stap: KIEN 2.0 > Lees verder