Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht

Fotonica #houdevoorsprong

 
 
Fotonica #houdevoorsprong

To be or not be #versneldetoekomst

 
 
To be or not be #versneldetoekomst

Droogprocessen

 
 
Droogprocessen
    

13-02-2017

Groen, grijs en de slimme installateur

Mensen wordt gevraagd zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun leven. Oók als ze als gevolg van ouderdom en/ of (chronische) ziekte kwetsbaar en afhankelijk van anderen worden.

Wat we ons nu bij KIEN steeds afvragen is hoe we als e-installatiebranche groene, grijze en slimme ontwikkelingen kunnen omzetten in concrete dienstverlening? Wat dacht u van het toepassen van slimme technieken in woningen? Zodat de woonomgeving ‘niet-in-de-haak’ situaties kan opmerken via sensoren en dataverkeer? Hierdoor is weer minder zorg aan huis nodig en kunnen mensen langer zelfstandig thuiswonen. En hoe ziet uw dienstverlening eruit als het gaat om bewoners de rol van de techniek in hun woning als ‘normaal’ te laten accepteren?

Hoe realistisch is het: accepteren mensen de steeds belangrijkere rol van technologie in hun woning? En aan welke eisen moet technologie voldoen om de zinvolle bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van mensen enerzijds en het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg anderzijds, waar te maken? Bij KIEN zijn we ervan overtuigd dat meer (onzichtbare) techniek in de woning bijdraagt aan de een verhoogde kans op langer zelfstandig thuiswonen voor de bewoners. Hier ligt een grote kans voor de e-installateur: hij kan hier de kar trekken, in gesprek gaan met de woningcoöperatie of gemeente, en concepten neerleggen die voor alle partijen (installateur, overheid, woningcoöperatie en burgers) winst op gaat leveren: in welzijn, in het beantwoorden van maatschappelijke thema’s en zeker niet onbelangrijk: in de knikkers.

Terug naar overzicht