Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht

Fotonica #houdevoorsprong

 
 
Fotonica #houdevoorsprong

To be or not be #versneldetoekomst

 
 
To be or not be #versneldetoekomst

Droogprocessen

 
 
Droogprocessen
    

08-02-2017

Een geslaagde eerste bijeenkomst over de nut en noodzaak van DC

Om half twee openen Koos Kerstholt en Epko Horstman de bijeenkomst met een presentatie. Eentje waarin ze hun visie over DC met het publiek delen. Allereerst bedankt Koos alle deelnemende partijen: KIEN, TVVL, OTIB, UNETO-VNI en Stichting Gelijkspanning Nederland. Daarna vertelt hij over het verband tussen collectiviteit, individualiteit en technologische ontwikkelingen en gelijkspanning. Epko legt vervolgens uit wat gelijkspanning ons allemaal gaat brengen. Zoals meer energiezuinige apparaten, de impact van elektrificatie op het finale energieverbruik en topologie in energiestromen.

DC in het bedrijfsleven
Om 14.00uur gaan de deelnemers in groepen uit elkaar voor de eerste break-out sessie. Tijdens deze sessie mogen alle aanwezigen reflecteren op de visie. Herkennen ze het beeld? Wat betekent de visie voor hun organisatie? Een aantal aanwezigen benadrukt de invloed van consumenten: ‘De consument wil alleen over op DC als deze een financieel voordeel krijgt. Zeker Nederlanders. Anders doen ze het niet.’ Anderen zijn het eens over de onhoudbaarheid van AC in het verkeer: ‘We kunnen niet nóg meer mensen in de file stoppen.'

Hindernissen op de weg naar DC
Na de eerste presentatie van de gastheer Wilfred Akerboom van CityTec, is het tijd voor break-out sessie twee. Welke hindernissen zien de deelnemers op de weg? Welke problemen verwachten ze tegen te komen? Een aantal deelnemers ziet als probleem dat er geen initiatiefnemer is: ‘Wie wil de leiding nemen bij het gecontroleerd overgaan op AC? De netbeheerder?’ Ook de overheid vormt volgens sommigen een grote bedreiging: ‘De overheid start elke keer iets en laat het zo weer vallen.’ Andere deelnemers zien juist problemen in een mogelijke weerstand van de consument: ‘De consument bepaalt, maar moet wel willen.’

Oplossingen om DC aan te jagen
Na een presentatie over DC in de tuinbouw van Harry Stokman en een korte koffiepauze, is het tijd voor de laatste break-outsessie. Wat zijn de kansen van DC? Wat gaan we morgen doen? Deelnemers hebben hierover verschillende ideeën. Zo is een aantal deelnemers het erover eens dat we meer kennis moeten verspreiden over DC. Anderen vinden dat de overheid DC meer zou moeten aanjagen. Weer anderen pleiten voor een georganiseerde burger in de vorm van een coöperatie. Kortom, genoeg ideeën om DC aan te wakkeren.

Het vervolg
Als vervolg op de laatste sessie, was daar de presentatie van Pepijn van Willigenburg van Stichting Gelijkspanning Nederland over DC in de gebouwde omgeving. Na afloop van Henry’s presentatie kreeg de zaal de vraag: ‘Wat was goed en wat was nieuw deze middag?’ Een aantal deelnemers is zich er van bewust geraakt dat er actie nodig is: ‘We moeten dingen samen doen en durven experimenteren’. Anderen waren vooral verrast over de mogelijkheden die er al liggen: ‘Ik ben verrast dat er al zoveel opportuniteit ligt.'

De volgende bijeenkomsten staan gepland op 8 en 9 februari 2017.

 

 

 

 

Terug naar overzicht