Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht

Fotonica #houdevoorsprong

 
 
Fotonica #houdevoorsprong

To be or not be #versneldetoekomst

 
 
To be or not be #versneldetoekomst

Droogprocessen

 
 
Droogprocessen
    

Expertel

Stichting ExperTel wil een platform zijn waar opdrachtgevers (vragers), adviseurs, systeemintegrators en leveranciers elkaar ontmoeten en ervaringen delen, specificaties uitwerken en continue werken aan verbetering van de open operabiliteit. Het is een utopie te verwachten, dat er op moment 'U' een definitie en standaard bestaat voor open operabiliteit, waaraan niet meer gewerkt hoeft te worden. Door nieuwe vragen en toepassingen moeten concepten worden aangepast. Belangrijk voor ExperTel is dan ook dat deze continue noodzaak tot vernieuwing wordt gefaciliteerd.

Projectmatig werkt ExperTel aan het platform en de toolkit. Zij doet dit in een werkgroep waaraan iedereen kan deelnemen, die de uitgangspunten van de Stichting onderschrijft. Deelnemers moeten knelpunten en andere ervaringen willen halen en brengen. Er is gestart met opdrachtgevers c.q. gebouweigenaren, omdat van hen de eerste druk moet komen richting aanbieders dat 'this is the way to go'.

Lees meer op de website van Expertel