Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht

Fotonica #houdevoorsprong

 
 
Fotonica #houdevoorsprong

To be or not be #versneldetoekomst

 
 
To be or not be #versneldetoekomst

Droogprocessen

 
 
Droogprocessen
    

DC-GO

In de gebouwde omgeving zien we een gestage toename van het gebruik van gelijkspanning, zowel in de opwek (PV-panelen, windmolens) als het verbruik (welk apparaat heeft tegenwoordig geen adapter?). Tot op heden moet alles wat met gelijkspanning werkt met adapters en omvormers aan het wisselspanning-net worden gekoppeld, wat niet energie-efficiënt is.

De steeds verder voortschrijdende kennis en technische mogelijkheden op het gebied van elektrotechniek en micro-elektronica maken dat historische redenen om te kiezen voor op wisselspanning gebaseerde netwerken minder relevant en logisch worden. De tijd is dan ook rijp voor een bredere acceptatie en gebruik van DC-Installaties in en om gebouwen.

Vanuit verschillende invalshoeken werken een aantal organisaties in de installatiesector aan het verkennen van technologie (KIEN, TVVL), marktkansen (KIEN, UNETO-VNI), kennisbehoefte (TVVL, ISSO, OTIB) en businessmodellen (KIEN, UNETO-VNI) welke voor de elektrotechnische installateurs van belang zijn om gelijkspanning zinvol, veilig en rendabel in de markt te zetten.  Vrijwel al deze organisaties werken daarin nauw samen met Stichting Gelijkspanning Nederland (SGNL).

SGNL, UNETO-VNI, OTIB, TVVL, ISSO en KIEN hebben daarom de handen ineen geslagen en het initiatief genomen om de afzonderlijke initiatieven onder te brengen in een gezamenlijk innovatieprogramma onder de noemer Innovatietafel DC-Installaties. In deze Innovatietafel staat de zinvolle, wenselijke, haalbare en levensvatbare toepassing van innovatieve DC-kennis en –technologie centraal.