Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht

Fotonica #houdevoorsprong

 
 
Fotonica #houdevoorsprong

To be or not be #versneldetoekomst

 
 
To be or not be #versneldetoekomst

Droogprocessen

 
 
Droogprocessen
    

Langer zelfstandig thuis wonen

Langer zelfstandig thuis wonen door slimme Innovatiereis

De bevolking vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan zorgpersoneel. In 2030 komen we ergens tussen de 300.000 en 800.000 zorgverleners tekort. Maar: als ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, vermindert dat de zorgvraag en neemt de kwaliteit van leven toe. Innovatieve (elektro)technische aanpassingen aan de woning maken dat mogelijk. Op deze gedachte is Stichting KIEN gestart met de Innovatiereis Langer Zelfstandig Thuis Wonen. Een ontdekkingsreis samen met gemeenten, lokale ondernemers, kennisinstellingen en niet te vergeten: de (zorg)consumenten zelf.

Pilot
Een pilot is gestart in Geldermalsen met als doel dat er in deze gemeente in 2020 meer 85-plussers zelfstandig thuis wonen dan het landelijk gemiddelde. Als de pilot succesvol blijkt, kan deze deze als blauwdruk dienen voor langer zelfstandig thuis wonen in heel Nederland .

Samenwerken aan totaalaanbod
Domotica, zorg op afstand, bewegingssensoren, personenalarmering zijn voorbeelden van technische aanpassingen die het langer zelfstandig thuiswonen door ouderen mogelijk maken. Maar dat is niet voldoende. Ook bouwkundige aanpassingen zijn nodig. Van verhoogde keukens tot aangepaste badkamers, het is nodig om letterlijk en figuurlijk drempels weg te nemen en handvatten te bieden voor veilig zelfstandig woongenot voor deze ‘ouderen van dagen’. Ook zorgdiensten horen daarbij. Want zorg op afstand is als technisch product goed mogelijk, maar is er bijvoorbeeld ook een zorginstelling die de dienst kan leveren?

Consumenten investeren nu voor straks
Het is bovendien de bedoeling dat consumenten voor het grootste deel zelf investeren in de aanpassingen voor later. Daarbij is er een onderscheid tussen mensen:

 • die nu al zorg nodig hebben,
 • die nog geen zorg nodig hebben, maar al wel geïnteresseerd zijn in woningaanpassing,
 • die nog geen zorgvraag hebben en ook nog helemaal niet denken aan woningaanpassing.

De innovatiereis bestaat daarom uit deelprojecten die aansluiten bij de levensfasen en houdingen van deze doelgroepen.
We onderscheiden 4 doelgroepen: jong; vitaal; kwetsbaar en afhankelijk.

Zo motiveren we bijvoorbeeld de jonge consumenten, die nog geen zorgbehoefte hebben en ook niet geïnteresseerd zijn in ‘later’ met comfortverhogende aanpassingen die levensloopbestendig zijn. Voor consumenten mét een zorgvraag, de kwetsbaren bijvoorbeeld, brengen we in samenwerking met gemeente, zorginstellingen en corporaties de behoeften in kaart om daar een goed aanbod tegenover te stellen. Ook het financieringsmodel hoort daarbij.

De route
De route van de Innovatiereis ziet er dan als volgt uit (zie afbeelding)

 1. Gezamenlijke visie bepalen met gemeente (de stip aan de horizon).
 2. Onderzoek lokale situatie en behoeften (HAN, TU/e): Wat is er nodig om bewoners zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen?
 3. Bewoners informeren, motiveren en activeren om hun woning tijdig aan te passen aan toekomstige (zorg) behoefte.
 4. Ondernemers motiveren: Voor integrale (multidisciplinaire) samenwerking aan een totaalaanbod.
 5. a - Bewoners zonder zorgvraag en zonder interesse in Langer Zelfstandig Thuis Wonen (LTZW) interesseren voor verhoging van het comfort in hun woning, met oog voor duurzame investeringen voor later.
  b - Realiseren van totaalaanbod comfortdiensten in een basisinfrastructuur, dat vooruitloopt op zorgdiensten en daarmee de voedingsbodem legt ‘voor later’.
 6. Betrekken van zorginstellingen en woningcorporaties, speciaal voor bewoners met zorgvraag en kwetsbaren, die behoefte hebben aan een basisinfrastructuur voor (zorg)diensten van (lokale) instellingen die langer thuis wonen mogelijk maken.
 7. Realiseren van 24 x 7 zorg (op afstand) met een grote rol voor lokale ondernemers die infrastructuur, toepassingen en aanvullende diensten leveren.
 8. Tot slot: realisatie van het complete integrale producten en dienstenaanbod op lokaal niveau, inclusief alternatieve financieringsmodellen.
Van pilots tot blauwdruk
De kracht van de aanpak schuilt in de aansluiting bij de levensfase en houding van de verschillende doelgroepen. De jongere en vitale doelgroep is meer geïnteresseerd in comfort, waardevermeerdering van het huis en veiligheid tegen inbraak. Door bij de installatie van bijvoorbeeld comfort- en beveiligingsproducten rekening te houden met de behoefte in de toekomst, ontstaat de ‘aangepaste’ woning bijna als vanzelf. De kwetsbaren en afhankelijken daarentegen hebben direct al behoefte aan bijvoorbeeld persoonlijke veiligheid en zorg op afstand.

Volgens deze aanpak zijn pilots gestart in Geldermalsen en omstreken. De kennis en ervaring die we daar opdoen, zal leiden tot een blauwdruk voor een snelle uitrol over heel Nederland.

Innovatiereis-formule
In de formule van de Innovatiereis functioneert KIEN als katalysator die kennis, ervaring en onderzoek zodanig combineert dat innovaties daadwerkelijk tot stand komen. Dat gebeurt met de volgende uitgangspunten:

 • Bottom-up ontwikkelen. Lokale initiatieven, ondernemers en instellingen nemen het voortouw. Sluit daar op aan.
 • Actieve regie. KIEN stimuleert innovatieprocessen en schakelt per fase de juiste partijen in.
 • Toekomstgericht. Niet alleen korte termijn successen, maar vooral duurzame oplossingen die toekomstbestendig zijn.
 • Regionale organisatie. Projecten zijn lokaal georiënteerd met betrokkenheid van gemeente, provincie, lokale ondernemers, zorginstellingen, wooncorporaties en bewonersverenigingen.
 • Onconventionele samenwerking. Een innovatiereis stimuleert samenwerking tussen kennisinstellingen, maatschappelijke initiatieven, publieke gezagsdragers en marktpartijen in de bouw- en installatiesector.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze of een andere Innovatiereis van Stichting KIEN?
Kijk op www.stichtingkien.nl of neem contact op via info@stichtingkien.nl