Streven naar een groenere wereld

 
 
Streven naar een groenere wereld

samen op zoek naar creatieve oplossingen

 
 
samen op zoek naar creatieve oplossingen

samen meer doen

 
 
samen meer doen

alle schakels verbinden

 
 
alle schakels verbinden

werken met nieuwe bronnen van energie

 
 
werken met nieuwe bronnen van energie

de 0-energieomgeving

 
 
de 0-energieomgeving

Kwaliteit van licht

 
 
Kwaliteit van licht

Fotonica #houdevoorsprong

 
 
Fotonica #houdevoorsprong

To be or not be #versneldetoekomst

 
 
To be or not be #versneldetoekomst

Droogprocessen

 
 
Droogprocessen
    

To be or not to be

De elektrotechnische installatiesector bestaat voornamelijk uit MKB-bedrijven die al jaren in onderaanneming werken in de bouwkolom. Dit betekent: architecten en aannemers (boven in de kolom) ontwikkelen de ontwerpen en de installateur (onder in de kolom) voert op basis van aanbesteding de klus uit.

De proactieve e-installateur
Tijden veranderen. Maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, langer zelfstandig wonen en mobiliteit spelen een steeds grotere rol in de wereld. De e-installateur kan met zijn vakkennis een grote bijdrage leveren aan het beantwoorden van deze vraagstukken. Maar dan moet deze dat wel zélf willen. En begrijpen dat een afwachtende houding funest is: de klant weet door alle ontwikkelingen ook niet meer wat er op de markt is.

Anno 2016 nog een afwachtende houding aannemen leidt gegarandeerd tot een ‘not to be’.

Daarom is het belangrijk dat de e-ondernemer van nu de klantvraag met toepassing van nieuwe technologieën beantwoordt. Zelfstandig of in samenwerking met andere marktpartijen. Deze transitie van onderaanneming tot conceptueel denken heet bij KIEN sociale innovatie van de branche.

De rol van KIEN
KIEN heeft de laatste jaren hard gewerkt om nieuwe technologie, beschikbaar bij de universiteit, bekend te maken bij de e-installateur. Hierdoor kan de e-installateur van tegenwoordig de vraagstukken van klanten zo goed mogelijk beantwoorden. Samen met andere partijen uit de keten (fabrikanten, kennisinstituten, mede-ondernemers) kunnen innovatieve concepten ontwikkeld worden. Zet de concepten in de markt en weet als e-installateur meer marge te behalen. Zo wordt ondernemen weer leuk, dynamisch en winstgevend.

Helaas merkt KIEN dat de sector deze nieuwe concepten onvoldoende snel oppakt. Vandaar dat ze op zoek is naar wegen om de e-installateurs in beweging te brengen. Denk aan: het oprichten van regionale samenwerkingsverbanden die de urgentie zien én begrijpen van veranderingen in de installatiebranche.

Kernbegrippen hierbij zijn:
-    Regionale aanpak
-    Samen met andere marktpartijen
-    Werken vanuit de vraag
-    De e-installateur als initator
-    Pragmatische aanpak

De sector moet naar ons idee weer trots zijn op haar werk en afstand nemen van de ‘u vraagt wij draaien’ – mentaliteit.

Stichting KIEN organiseert bijeenkomsten om samen met de branche en prof. Jan Rotmans dit transitietraject vorm te geven en in beweging te krijgen. Houd de agenda van Stichting KIEN in de gaten voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Vanaf december 2016 hebben er drie bijeenkomsten in dit kader plaatsgevonden.

12 december 2016

Grootste kick off met Jan Rotmans en Kelvin Hilgeholt in De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Het betrof een eerste bijeenkomst waarbij de bezoekers (installateurs en adviseurs uit de branche) geinformeerd werden over het in gang zetten van dit transitietraject. Daarnaast werd het publiek gemotiveerd om mee te doen en zich aan te melden voor het traject. Twintig belangstellenden meldden zich aan.

Bekijk hier het sfeerverslag

18 januari 2017

Uit de twintig belangstellenden meldden twee (uit Hardenberg en Zwijndrecht) installateurs zich aan als innovatiemeesters. Zij bleken intrisiek gemotiveerd om als installatiebedrijf aan innovatie te gaan werken. Onder directe leiding van Mark van den Broek van Closer2Talent wisten zij een blauwdruk te formuleren: het doel van het To be or not To be -traject. Afgesproken wordt om coalities te smeden tussen installatiebranche-lokale overheid-burgerinitiatief om gezamenlijk een duurzaamheidsdoel na te streven. Beide installateurs deden het verzoek om de volgende keer Jan Rotmans weer bij de bijeenkomst te betrekken. De huiswerkopdracht bestond uit het benaderen van collega-installateurs en lokale overheid. Op deze manier ontstaat er een sneeuwbaleffect, waardoor het transitietraject vanzelf groeit. De bijeenkomst vond plaats in het ABB Living Space lab in Nieuwegein.

8 maart 2017

Wederom in De Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht: dit keer was het een bijeenkomst met zes installateurs, een beleidsmedewerker van de gemeente Zwijndrecht en een aantal advieurs. De bijeenkomst vond plaats onder inspirerende begeleiding van Mark van den Broek van Closer2Talent. Jan Rotmans was als transitiedeskundige en inspirator aangeschoven. Ervaringsdeskundigen Adrie van Duijne en René van Loon konden hun eigen ervaringen met duurzaamheidstransitie in de regio Hart van Brabant uit de doeken doen. Een succesvolle en inspirerende bijeenkomst waarbij ook de aanwezige adviseurs een concrete rol toebedeeld kregen.

Huiswerk voor de installateurs: vorm een coalitie met uw lokale overheid en collega-installateurs. Doel van de samenwerking: het gezamenlijk verduurzamen van bijvoorbeeld 400 woningen in de gemeente, van gas los. We moeten dus op zoek naar alternatieven voor verwarming/warmte in de wijk.

Huiswerk voor de adviseurs: doe mee aan de workshop voor kartrekkers van de lokale coalities. De workshop vindt plaats op donderdag 6 april 2017. Hier komt aan bod hoe kartrekkers grip kunnen krijgen op samenwerkende partijen van verschillende bloedgroepen. Ook zal ter sprake komen welke competenties een kartrekker in huis moet hebben om de transitiekar ook daadwerkelijk te mogen trekken.

Wilt u meer weten over het To be or Not To Be-transitietraject (inmiddels noemen we het 'Van gas los') of wilt u zich aanmelden als deelnemende partij of als kartrekker? Stuur dan een mailtje naar Astrid Kokmeijer via astridkokmeijer@stichtingkien.nl.

 

No show beleid
Mocht u onverhoopt niet naar een bijeenkomst kunnen komen, dan is annulering tot 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos. U dient zich per e-mail af te melden (Kien@silverbee.nl).
Meld u zich binnen 48 uur af of bent u zonder bericht afwezig, dan wordt hier een bedrag van € 50,00 voor in rekening gebracht. U kunt zich uiteraard wel laten vervangen door een collega. We vragen u dit dan vooraf door te geven.